THE VILLAGE AND RURAL SPIRITUALITY
between tradition and modernity
May, 6-8, 2019

RITUAL BEHAVIOR, EDUCATION AND THE TRANSFER OF KNOWLEDGE

 

Religious and cultural rituals situate human beings within particular communities and educate them on the community’s core patterns of knowledge and culture, of religious beliefs and specific moral paradigms. Rituals reveal to us how to understand and to approach the surrounding reality, orienting people towards obvious truths. While going through such rituals preserves these central patterns of knowledge intact, changing these rituals undermines the main forms of cultural and religious knowledge.

 

COMPORTAMENTUL RITUAL, EDUCAŢIA ŞI TRANSMITEREA CUNOAŞTERII

 

Ritualurile religioase și culturale plasează fiinţele umane în sânul unor anumite comunități şi le educă cu privire la tiparele de bază ale cunoașterii şi culturii, ale credințelor religioase şi ale paradigmelor morale specifice. Ritualurile ne descoperă cum să înţelegem şi să abordăm realitatea înconjurătoare, orientând lumea spre adevăruri evidente. Dacă trecerea prin astfel de ritualuri păstrează nealterate tiparele centrale ale cunoaşterii, schimbarea lor subminează tiparele importante ale cunoașterii culturale și religioase.