Christian Education in a Pluralistic Culture:
Growing Children in Today's World
May, 4-6, 2020

THE INHERITANCE OF FAITH IN THE CHRISTIAN FAMILY

In the context of a world undergoing an accelerated secularisation process, the Christian family is facing a range of cultural and ideological challenges. The aspect of family religiousness and the transmission of faith from parents to children, in general terms, is witnessing a crisis which turns the institution of the family into a merely social event, diminishing its spiritual dimension. Seen and understood as domus ecclesiae, the Christian family is a priority and a pastoral and missionary exigency of the Church, in view of the active integration into the life of the parochial community of all her members: children, parents, grandparents. In this context, this panel aims at analysing the pastoral and missionary paradigms in a culture of diversity and pluralism, and at providing perspectives and examples of good practice for the transmittal of the Christian faith and spiritual and moral values.

Moștenirea credinței în familia creștină

În contextul unei lumi aflate într-un accelerat proces de secularizare, familia creștină se confruntă cu o serie de provocări de ordin cultural-ideologic. Aspectul religiozității familiale și transmiterea credinței de la părinți la copii, în termeni generali, traversează o criză ce transformă instituția familiei doar într-un eveniment social, diminuând dimensiunea ei spirituală. Văzută și înțeleasă ca domus ecclesiae, familia creștină reprezintă o prioritate și o exigență pastoral-misionară a Bisericii, în vederea integrării active în viața comunității parohiale a tuturor membrilor ei: copii, părinți, bunici. În acest context, panelul își propune să analizeze paradigmele pastoral-misionare într-o cultură a diversității și a pluralismului și să ofere perspective și exemple de bună practică pentru transmiterea credinței și a valorilor spiritual-morale creștine.