Christian Education in a Pluralistic Culture:
Growing Children in Today's World
May, 4-6, 2020

THEOLOGICAL AND RELIGIOUS EDUCATION

This panel seeks to identify solutions to the challenges confronting contemporary Christian religious education, but not only, including the cultural impact of a pluralist morality and of an increasingly globalized society. While searching for, and sharing, new didactic methods and models, this panel also explores the evolution of, and challenges raised by moral pluralism, religious diversity, and new religious identities in the face of the transmission of Christian faith

Educaţia teologică şi religioasă

Acest panel identifică și caută soluții la provocările pe care le întâmpină educația religioasă creștină contemporană, dar nu numai, inclusiv impactul culturii unei morale pluraliste și a unei societăți tot mai globalizate. Căutând și împărtășind noi modele și metode didactice, acest panel explorează, de asemenea, evoluția și provocările luralismului moral, a diversității religioase șia noillor identități religioase în ce privește transmiterea credinței creștine.