THEOLOGY AND MEDICINE
The Bioethical and Therapeutic Dimensions of Faith and Science
Alba Iulia
May, 13-15, 2024

Helping Our Youth to Develop Christian Discernment: The Challenges of a Digital Age

The information present in virtual media has become an everyday preoccupation of Youth, while the time invested into this aspect goes far beyond what people actually need. One of the biggest risks is the manipulation of the fragile consciences of developing young people. The patristic virtue of discernment – as a mystical-ascetic alternative offered by the Church – is the only one capable of restoring the psycho-somatic balance of humankind, in accordance with the purpose with which humans were created.

 

[Cultul informaţiei şi cultura discernământul];

În viața tinerilor, informația prezentă în mediul virtual a devenit principala preocupare cotidiană, iar timpul investit pentru gestionarea acesteia depășește granițele strictului necesar. Riscul cel mare îl constituie manipularea conștiințelor unor tineri în formare. Virtutea discernământului, ca alternativă ascetico-mistică a Bisericii, este singura capabilă să readucă ființa umană într-un echilibru psiho-somatic conform scopului pentru care a fost creat omul.