TRADITION AND CREATIVITY IN CHURCH HYMNOGRAPHY
PASTORAL CARE AND ASSISTAENCE OF ELDERLY PEOPLE
Alba Iulia
May, 08-09, 2023

PASTORAL CARE AND ASSISTANCE OF THE ELDERLY: DIAKONIA AND PROFESSIONALISM

„The Church is called to think of new ways and contemporary pastoral methods, for the state of social abandonment and disinterest towards the elderly that we often find in today’s society, getting closer to their needs and expectations. Valuing and helping the elderly are expressions of spiritual and social maturity in community life.” (PF Daniel – Patriarch B.O.R.)
In this panel, we address themes of pastoral care for the elderly, social assistance for the elderly, gerontology, sociology of the elderly, demography and population aging, social psychology and elements related to the psychology of aging, medical assistance or palliative care, etc. During the scientific sessions from this panel, the research of specialists in the social field with the experience of priestly service and spiritual life in general will try to find a common ground.
Man is a bio-psycho-social being with a spiritual foundation that tends towards „the measure of the perfect man”. Towards the end of his „becoming” in this life, the elderly man is a subject that has much to reveal to those who are interested and have the ability to understand and to listen.
We invite you to share your research and experience if you attend the symposium as well as to those who will read subsequent publications.

PASTORAȚIA ȘI ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE: SLUJIRE ȘI PROFESIONALISM

„Biserica este chemată să gândească noi forme și metode pastorale actuale, pentru starea de abandon social și dezinteresul față de bătrâni pe care le constatăm adesea în societatea de astăzi, apropiindu-se mai mult de nevoile și așteptările lor. Prețuirea și ajutorarea vârstnicilor sunt expresii ale maturității spirituale și sociale în viața comunității.” (PF Daniel – Patriarhul B.O.R.)În cadrul acestui panel abordăm teme de pastorația persoanelor vârstnice, asistența socială a vârstnicilor, gerontologie, sociologia vârstnicilor, demografie și îmbătrânirea populației, psihologie socială sau elemente ce țin de psihologia îmbătrânirii, asistență medicală sau îngrijire paliativă etc. Comunicările științifice din cadrul acestui panel pun în comun cercetările specialiștilor din domeniul social cu experiența slujirii sacerdotale și a vieții spirituale în general.

Omul este ființă bio-psiho-socială cu fundament spiritual care tinde spre ”măsura bărbatului desăvârșit”. Spre finalul ”devenirii” sale în această viață omul vârstnic este un subiect care are multe de revelat celor ce se arată interesați și au capacitatea să înțeleagă.

Vă invităm să comunicați din cercetările și experiența dumneavoastră atât participanților la simpozion cât și celor ce vor lectura publicațiile ulterioare.