THEOLOGY AND MEDICINE
The Bioethical and Therapeutic Dimensions of Faith and Science
Alba Iulia
May, 13-15, 2024

ART-THERAPY – THERAPY THROUGH ART IN A TECHNISIZED SOCIETY

Creative activities such as drawing, painting, music or sculpting can be used not only as a means of education but as expressive therapies for improving the physical, mental and emotional wellbeing, for reducing the stress and anxiety, exploring complex feelings etc. Humans have always felt the need to express their emotions, experiences and feelings through art, in its diverse hypostases.
In the course of time it has been observed that art can be used not only as a method of transmitting a emotion but as a way of identifying an emotion. Thus, the therapeutic valence of art used as a means of expression, investigation and change has been discovered. This is how arttherapy has been born- an activity that uses non-verbal methods. Through the specific techniques of arttherapy, a person activates their creative potential for a better self-discovey and understanding of their own emotions and feelings.
Arttheraly comprises 4 distinct therapies: music therapy, drama therapy, drawing therapy and dance and movement therapy; music therapy is done on its own, while the other three types of therapies are mixed, the music is playing a secondary role in them. All types of arttherapy have as „subject” the human being, with its states, emotions and its integrated development. According to the predisopsitions of the person, the person can resonate more with one or the other of the artistic means that are used.

Artterapia
Activitățile creative precum desenul, pictura, muzica sau sculptura pot fi folosite nu numai ca mijloace de educație ci și ca terapii expresive pentru a îmbunătăți bunăstarea fizică, mentală și emoțională, de a reduce stresul sau anxietatea, de a explora sentimentele complexe etc. Omul a simțit mereu nevoia să își exprime emoțiile, trăirile și sentimentele prin artă, sub diversele ei forme.
În decursul timpului s-a observat că arta poate fi folosită nu doar ca metodă de transmitere a unei emoții ci și ca formă de identificare a unei emoții. S-a descoperit astfel valența terapeutică a artei folosită ca mijloc de expresie, investigare, analiză și schimbare. Așa s-a născut artterapia-o activitate care utilizează metode nonverbale. Prin tehnicile specifice artterapiei, persoana își activează potențialul creativ pentru o mai bună autoexplorare și înțelegere a propriilor emoții și sentimente.
Artterapia este formată din patru terapii particulare: meloterapia , dramaterapia, terapia prin desen și terapia prin mișcare și dans; Meloterapia, care se practică în mod singular, iar celelalte trei forme de terapie sunt practicate mixt, unde muzica are rolul secundar. Toate formele de artterapie au „ca obiect de activitate” omul, stările și emoțiile sale, dezvoltarea sa integrată. In funcție de predispozițiile persoanei, aceasta poate rezona mai mult cu una sau alta dintre modalitățile artistice folosite.