THEOLOGY AND MEDICINE
The Bioethical and Therapeutic Dimensions of Faith and Science
Alba Iulia
May, 13-15, 2024

Theology of the Orthodox Church in Dialogue with the Young

The Orthodox Christian Theology proclaims the entrance of the God’s Kingdom into the world through the Incarnation, Life, Teachings, Passion, Death and Resurrection of Jesus Christ – The Logos of the living God. The Logos is, par excellence, dialogical. Theology is, therefore, the dialogue of God with the world, while the Church – by its Scriptures, Holy and sanctifying  traditions, by its servants, rituals, and above all by its love – is the bearer of this dialogue. But for a fresh and effective communication with the coming generations, Tradition must free itself by such restrictions as identification with conjunctural elements or unilateral interpretations. Among the highly esteemed partners of dialogue that the Curch values are the youth, to whom it addresses the invitation: come, see, believe and search!

[Teologia Bisericii în dialog cu tinerii];

Teologia creștină ortodoxă proclamă intrarea Împărăţiei lui Dumnezeu în lume prin Întruparea, viaţa, învăţătura, pătimirea, moartea şi Învierea lui Hristos Iisus – Logosul/Cuvântul lui Dumnezeu. Logosul/Cuvântul este, prin excelenţă, dialogal. Teologia este, de aceea, dialogul lui Dumnezeu cu lumea, iar Biserica este, prin Scripturile şi Tradiţia ei sfântă şi sfinţitoare, prin slujitorii, ritualurile, sărbătorile, dar mai ales prin iubirea ei, purtătoarea acestui dialog în lume. Dar, pentru a nu fi identificată cu elemente pur conjuncturale sau interpretată unilateral, Tradiţia trebuie să se elibereze de astfel de restricţii, pentru a se putea comunica în chip înnoitor generaţiilor viitoare, cu valoare mântuitoare, educativ-formativă. Printre partenerii de dialog pe care ea îi preţuieşte, se află tinerii, cărora, adresându-le o invitaţie, le spune: veniţi, vedeţi, credeţi şi cercetaţi!